ur13oct61-n2sm.jpg

ur13oct61sm.jpg

ur9oct61sm

2018-04-03_0959155.jpg กฟผ. เขื่อนอุบลรัตน์ ร่วมกับคณะนักศึกษาโครงการจิตอาสา สาขาวิศวกรรมสมัครเล่นเกมยิงปลา|เกมที่กำลังฮิตตอนนี้ มหาวิทยาลัยขอนแก่น สร้างฝายชะลอน้ำ

 

ur27.4mar61.jpg กฟผ.เขื่อนอุบลรัตน์ ร่วมสมัครเล่นเกมยิงปลา|เกมที่กำลังฮิตตอนนี้ปล่อยกุ้งก้ามกรามลงสู่อ่างเก็สมัครเล่นเกมยิงปลา|เกมที่กำลังฮิตตอนนี้้ำเขื่อนอุบลรัตน์

 

ur27.1mar61.jpg กฟผ.เขื่อนอุบลรัตน์ เลี้ยงอาหารกลางวันประจำเดือน มีนาคม ๒๕๖๑

 

เขื่อน กฟผ.